ile

 

İletişim:  mail@aktueldergi.de

 

Almanya İşsizlik ve Fakirlik
Perşembe, 25 Mart 2010 20:05

 Almanya İşsizlik ve Fakirlik Sιnιrιnιn Altιnda Yaşam Türkleri En Fazla Etkileyen İki Önemli Faktör”

Almanya’da son yayιnlanan resmi istatistiklere göre, Türk kökenli göçmen sayιsιnιn 2 milyon 900 bine ulaştιğιndan hareket ediliyor. TAVAK başkanι Faruk Şen yaptιğι açιklamada 2010 yιlιnda fakirlik sιnιrιnιn altιnda yaşayan Türklerin oranι %44’e ulaştιğιnι belirtti. Bu oranιn çok yüksek olduğunu gündeme getiren Şen, bu durumu oluşturan en önemli iki nedenden birinin Almanya’da yaşayan Türklerin %30’un üzerinde işsiz olmasιnι özellikle RUHR Havzasι ve Berlin’de bu oranιn % 40’lara yaklaşmasιnι birinci neden olarak gösterirken, işsizlikten büyük ölçüde genç Türklerin de etkilendiğini dile getirdi.
 
Şen’e göre ikinci önemli neden ise, Almanya’da her geçen gün sayιlarι artan Türk emeklilerin ortalama aylιk emekli maaşlarιnιn 590 € civarιnda olmasι ve birçok kişinin de ek yardιm almadan bu para ile geçinmesinden kaynaklandιğιnι belirtti. Almanya’da işsizlik sιnιrιnιn daha azaltιlmasι konusunda uzun sürelere ihtiyaç olduğunu belirten Şen özellikle Türk gençlerine yönelik model projelerinin gerekli olduğunu da sözlerine ekledi. Fakirlik sιnιrιnιn Almanya genelinde % 22 iken Türklerde bunun %44 olmasιnιn nedenlerinin ciddi bir şekilde araştιrιlmasιnι da isteyen Şen bu gelişmelerin dιşιnda artan islamofobinin ve ayrιmcιlιğιn da ülkede yaşayan Türk kitlesinin en büyük sorunlarιnιn başιnda geldiğini belirtti.
 
Vize Sorunu
Bu konularιn dιşιnda AB’ye hala vize ile girmek zorunda olan Türklerin, özellikle Almanya’daki akrabalarιnι ziyaretlerinde veya iş gezilerinde bu vize sorunundan büyük ölçüde etkilendikleri açιkladι. Almanya’da yaşayan Türk kitlesinin Türkiye ve Almanya arasιnda büyük bir köprü oluşturduğunu belirten Şen Almanya’da yaşayan Türk göçmenlerin sorunlarιnιn çözülmesi Almanya ile Türkiye’yi daha fazla yakιnlaştιracaktιr dedi.
Aktuel Dergi