Gönüllü Öğretmenlerimize Gönülden Teşekkür Ediyorum!
Salı, 29 Mart 2016 20:37

 Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği uhdesindeki Türk ve Alman kökenli Gönüllü Öğretmenlerle Başkonsolosluk Toplantı Salonunda iki gün süren tanışma, istişare ve planlama toplantısı yapan Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı, “Siz gönüllü öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum” dedi.


70’E YAKIN TÜRK VE ALMAN KÖKENLİ GÖNÜLLÜ ÖĞRETMENİMİZ VAR!

Eyalet genelindeki başta Türkçe ve Türk Kültürü derslerindeki açığı kapatmak amacıyla olmak üzere müzik, folklor, spor ve tiyatro gibi alanlarda ve Almanca, İngilizce, Matematik, Fizik, Kimya gibi branşlarda Ataşelik nezaretinde görevlendirilen gönüllü öğretmenler maharetiyle Türk dili, kültür, sanat ve medeniyetinin nüvelerini Almanya’da yaşayan çocuk ve gençlerimiz ila tüm vatandaşlarımıza öğretmek, eğitmek gayesinde olduklarını söyleyen Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı, “Türkiye’den gelen öğretmenlerimiz ve burada yetişmiş gönüllü öğretmenlerimiz sayesinde eyalet genelinde başlattığımız “Haydi, Türkçe Konuş Benimle!”  adlı dil, kültür ve eğitim kampanyamızı en etkin ve başarılı bir şekilde sürdürüyoruz” diye konuştu.


YÜKSEK MOTİVASYON VE YÜKSEK SİNERJİ İLE EĞİTİM HİZMETİ VERECEĞİZ!

İki gün süren istişare toplantısında gönüllü öğretmenlerin birbiriyle tanışmasını ve işbirliği yapmasını da sağlamaya çalıştıklarını söyleyen Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı, gönüllü öğretmenlerin tek tek kendilerini tanıttıkları, yaptıkları çalışmaları anlattıkları ve önerilerini sundukları toplantıdan büyük bir sinerji çıkarmaya çalışacağını belirterek, “Bir nevi beyin fırtınası formatında ve sıcak bir atmosferde geçen bu toplantılar maharetiyle daha etkin ve dinamik adımlar atmaya, çocuk ve gençlerimize daha nitelikli eğitim hizmeti sunmaya çalışacağız” dedi.


Türkiye’nin farklılıklarının nasıl büyük bir zenginlik ve güzellikler manzumesi olduğunu en iyi burada ikamet eden gönüllü öğretmenlerin anlatacağını dile getiren Gürkan Avcı, interaktif bir insicamla gerçekleşen toplantılarda önemle şu mesajları verdi;


AMACIMIZ ÇOK DAHA GÜÇLÜ TÜRK – ALMAN DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİNİN TESİSİDİR!

Geleceğin huzurlu, güvenli, sağlıklı ve nitelikli Türk – Alman dostluk ve dayanışması sizlerin ellerindedir. Geçmişi çok derinlere ve silah arkadaşlığına dahi varan Türk ve Alman milletinin daha keyfiyetli ve daha perçinlenmiş bir işbirliği ve yardımlaşma sürecinin inşasında rol alacak gençlerimiz ve çocuklarımız sizlerin ellerinde şekillenecek. Burada sayıları 3 milyonu aşan vatandaş ve soydaşlarımızın kendi dil ve kültürlerini unutmadan en kaliteli eğitimleri almaları, en efektif mesleklere yönlendirilmeleri, en mütehassıs meslekleri en başarılı bir şekilde ifa etmeleri iki ülke arasındaki ilişkileri çok daha aydınlık ve çık daha parlak kılacaktır. Bu mesuliyeti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hakkıyla taşıyacağımıza yürekten inanıyorum.


ORTAK AKIL VE SORUMLULUK DUYGUMUZU GÜÇLENDİRMELİYİZ!

Bu toplantımızın önemli işlevlerinden birisi de sizlerin yaşadığı sorun ve taleplerinizi belirleyerek performans ve memnuniyetlerinizi yükseltmektir. Öğrenciler, aileler, dernekler ve resmi makamlar düzeyinde neler yapabiliriz? Bunları konuşmalıyız. Milli Eğitim Bakanlığı, Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluğumuzun destekleriyle “Haydi, Türkçe Konuş Benimle!” adlı dil, kültür ve eğitim kampanyamız bağlamında toplam 50 başlıkta gerçekleştirdiğimiz okul destek kursları dâhil müzik ve spor alanlarındaki tüm diğer kurslar, velilerimize yönelik konferans ve seminerler ve tüm vatandaşlarımıza hitap eden yarışmalar gibi somut çalışmalarımızın ve Alman makamları nezdinde sürdürdüğümüz çok sayıdaki girişimlerimizin ortak akıl ve ortak sorumluluk duygusuyla artarak devam ettirilmesini önemle vurgulamak istiyorum.

 

ALMANCA ÖĞRENİMİNE VERDİĞİMİZ DESTEK TÜRKÇEDEN AZ DEĞİLDİR!

Türkçeyi iyi bilmeyen bir insan Almancayı iyi öğrenemez; bu artık kanıtlanmış bilimsel bir gerçektir.  Yeni bir dile giden yol, ana dilden geçer. Alman dostlarımızın bu konudaki endişelerini giderebildiğimiz ölçüde anadil eğitimi konusundaki işbirliğimizin daha da gelişeceğine inanıyorum.  Türkçenin ve Türk kültürünün talim ve tedrisi konusundaki girişimlerimizi iki ülke arasındaki dostane ilişkiler çerçevesinde, ama ısrarla ve inatla sürdürmeye devam edeceğiz. Alman dostlarımız müsterih olsunlar ki, vatandaş ve soydaşlarımızın çocukları Almancayı en iyi şekilde öğrenmelerine verdiğimiz teşvik, anadil eğitimine verdiğimiz önemden az değildir. Lakin Ataşelik maharetiyle açtığımız 3 adet okul destek kurslarında Türk çocuklarına ücretsiz Matematik, Fizik, Kimya gibi okul dersleri yanı sıra Almanca dersi de veriyoruz.


AİLE EĞİTİMİNİ İHMAL ETMEMELİYİZ

Almanya’daki veli ve okul aile birliği derneklerinin çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimi yönündeki çabalarını takdirle karşılıyoruz. Ancak buradaki çocuklarımızın eğitim seviyesi maalesef hala yetersizdir ve bu konuda bizler ne yaparsak yapalım en önemli rol ailelere düşmektedir. Bu nedenle aile eğitimine ve ailelerin bilinç ve farkındalıklarının artırılmasına da çok önem vermeliyiz.  Velilerimizle her fırsatta bir araya gelmeli, eğitimle ilgili makamlar ve okul idareleriyle olumlu diyalog kurmalı, öğretmenler olarak çocuklarımızın eğitimine sahip çıktığımızı samimiyetle göstermelisiniz.


ÇOCUKLARIMIZA SEVGİ VE ŞEFKATLE MUAMELE EDİN!

Gönüllü öğretmenlik gibi yüce bir görevin ifa edilmesi daha çok sevgi, azim ve fedakarlık gerektirir. Almanya’da 60 – 70 yıldır her şeye rağmen var olma, ayakta kalma mücadelesi veren bu ezgin, bu asil, bu kahraman insanlarımızın güzel ve pak çocuklarına ellerinizdeki işlenmemiş cevher gibi azimle, sabırla, sevgi ve şefkatle muamele ederek birer şahesere dönüştürmenizi ki bu şaheserlerin geleceğimizin garantisi ve aydınlık yarınlarımızın umudu olduğunu hiçbir zaman unutmamanızı rica ediyorum. Görevinizin çok zor olduğunu biliyorum lakin sizlere Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve necip Türk Milleti adına duyduğumuz minnet burada daha da anlamlı hale gelmektedir. Almanya’da dilimizi, kültürümüzü ve yüce milletimizin üstün meziyet ve karakteristik özelliklerini öğretmek, çocuklarımızı bilimin, aklın ve teknolojinin gerekleri doğrultusunda yetiştirmek gelecek nesillerimizin şuur ve inşaasında büyük önem arz etmektedir.


İSTİKLAL MARŞINI EZBERLEYENLERE RESMİ TAKDİR BELGESİ VE ÖDÜL VAR!

Bize bildirmeniz durumunda, 2016 yılı boyunca İstiklal Marşımızın 10 kıtasını ezberleyen çocuk ve gençlerimize resmi takdir belgesi ve ödül vereceğiz. Sizlerden hususiyetle yavrularımıza Türkiye’nin haritadaki yerini, bayrağımızı, İstiklal Marşımızı, tarihimizi, gelenek ve göreneklerimizi, bizi biz yapan moral değerlerimizi öğretmenizi bekliyoruz. Onlara milli şuuru aşılamanızı, yüksek özgüveni ve büyük hedefleri olan bireyler olarak yetişmelerine çalışmanızı istiyoruz. Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin kalitesinin yükseltilmesi ve Türkçe dersine katılan öğrencilerin sayısının artırılması konusunda yüksek çaba ve gayretlerinizi bekliyorum. Çocuk ve gençlerimizin asimile olmadan, kendi öz değerlerini koruyarak yaşadıkları toplum ve ülkeye uyum sağlamaları için yüksek hassasiyetle çalışmamız ve gerek Türk kamuoyunun gerekse Alman kamuoyunun sivil toplum örgütleri ve toplum önderlerini bilgi ve bilinçlendirmeye tabi tutmamız gerekiyor.


Bu duygu ve düşüncelerle sizleri bir kez daha kutluyor, gösterdiğiniz gayret ve başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum. Bugüne değin olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de her konuda Eğitim Ataşeliği olarak, Başkonsolosluğumuzla birlikte yanınızda olduğunuzu bilmenizi isterim. Bu minvalde gerçekleştireceğimiz diğer toplantılarımızda görüşmek temennilerimle birlikte hepinize tek tek teşekkürlerimi sunuyorum.