ARAFTAKİ TÜRKLER
Pazartesi, 24 Ağustos 2015 12:27

 Ahmet Sargın

 

 

Uzun süredir görüştüğümüz değerli dostum ve kardeşim Yakup Tufan Beyefendi rahatsızlığımı öğrenmiş iş yerimde beni ziyarete geldi. Gelirken de yanında güzel bir hediye getirmiş:” Araftaki Türkler” kitabı. Eser Yakup Tufan beyin makalelerinden oluşuyor.

Yakup Tufan kimdir? Kısa ve öz ifadeyle Yakup Bey uzun süredir Almanya da kalan hemşerilerimizden biri. Orada okumuş, orada büyümüş ve Avrupa’daki Türklerin sorunlarına vakıf olmuş bir kardeşimiz. Sadece vakıf olmakla kalmamış onların ayyuka çıkan sorunlarını ve dertlerini görmüş bunlara çözüm olmak için yola çıkmış, bu konuda da oldukça mesafe almış bir hemşerimiz. Sadece Almanya değil tüm Avrupa da çalışan işçilerimizin sorunlarına duyarlı çalışan bu dostumuz Avrupa’daki Türklerin temsilcisi olarak seçilmiş,Türklerin gören gözü, duyan kulağı ve haykıran dili olmaya başlamış. Artık tüm dünyadaki mazlum Müslüman kardeşlerimize el uzatmaya çalışıyor.

Yüreği iman dolu, azmi kocaman, iradesi sağlam yardımsever ve heyecan dolu çabasıyla o, tüm mazlumların dostu….Uzun süredir kendisini tanıyor ve takip ediyordum. Makalelerini de okumuş bir bölümünü de köşemde yayınlamıştım. Yardım kervanıyla dünyayı dolaşan bu kardeşimiz, Avrupalı Türklerin temsilcisi olarak faaliyet gösteriyor ve emeğini, gayretini asla esirgemiyor. Fedakarane bir çabayla gayretlerine devam ediyor. Çabasına ve gayetine gıpta ettiğim bu kardeşimizin kutsal bir görevi var. Mübarek olsun ve Mevla kendisinden Razı olsun…

***********

“Araftaki Türkler” Kitabına gelince: Eserini inşallah en kısa zamanda okuyup tamamlayacağım. Kitaba şöyle bir göz attım; Konuyu bildiğim için eserin özetini ve mahiyetini kestirebiliyorum. Bazı bölümlerini de okuma fırsatım oldu. Genel bir bilgi sahibi olabilmeniz için eserin ön sözünden alınmış bazı paragrafları sizlerle paylaşmak istiyorum:

“Türklerin en büyük sıkıntılarından biri de hemen hemen her konuda kendilerine yabancı olan bir coğrafyada kimliklerini korumak olmalıydı. Ama bu nasıl olacaktı?

“Avrupa da kimliğin korunmasında en önemli faktörlerden biri de şüphesiz ki anadilidir, Türkçedir. Ne yazık ki Türkçe birçok koldan taaruza uğramaktadır.Bir taraftan anadil Türkçeyi uyumun önünde engel olarak gören Avrupa ülkeleri var ki, bunlar sistemli olarak Türkçeyi geri plana atma gayreti ve çabası içerisindedirler.Bundan daha acısı ise bir kısım Türk velilerin milli kimliğin korunmasında Türkçenin önemi ve ehemmiyetini anlayamamalarıdır.

“Avrupa da Türklerin en büyük problemlerinden biri de “ uyum” konusudur. Mesele Türklerin uyumsuzluğu değil elbette. Esas mesele “uyum” adı altında “ asimilasyon” hedefi güdülmesidir. Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkler gizli ve açık bir asimilasyon tehlikesi ile karşı karşıdır. Ayrımcılığın, yıldırmanın hoşgörüsüzlüğün ve çifte standardın arkasında bu asimilasyon anlayış ve düşüncesi yatmaktadır.

“Avrupa da Türk aile yapısı tabiri caizse tam bir sarsıntı içerisindedir. Adeta yedi koldan taarruza uğramış durumdadır. Her geçen gün Türk aile yapısı kan kayıp etmekte, aileyi birbirine bağlayan önemli faktörler zayıflamaktadır. İnanç, örf ve adetlerin ciddi manada aile hayatının dışına itilmesi Türk aile yapısını uçurumun eşiğine getirmiştir. Evlilikler adeta çocuk oyuncağı haline gelmiştir.

“Avrupa Türkleri gizli ve açık ırkçılık tehdidi altındadır. Avrupa’nın her yerinde Türk ve İslam düşmanlığı büyük tehlike arz etmektedir…Görünen odur ki: net bir yol haritası belirlenmez ve şartlar değişmez ise “ Araftaki Türklerin” göç serüvenlerinde med- cezir geçmişte olduğu gibi gelecekte de devam edecektir….”

Evet eser bu paragraflarla okuyucularına sayfalarını açıyor. Güzel eseri hazırlayan Yakup Tufan kardeşimizi tebrik ve takdir ediyor eserini okuyucularımıza tavsiye ediyoruz.