Mısır’ da Çağdaş Firavunlar İş Başında
Pazartesi, 29 Temmuz 2013 10:55

 Mısır da utanç verici bir tablo, ortada bir kürsü, konuşan rütbeleri parlayan bir general, sağında solunda sözüm ona Müslüman ve Hıristiyan din adamları, bürokratlar vs. Mısır’ın seçilmiş devlet başkanının görevine son verdiklerini utanmadan açıklıyorlar.

 

Dünyanın birçok ülkesinde darbelerden geçinen siyasetçi, akademisyen, hukukçu, iş adamı, bürokrat, Güce teslim olan sözüm ona din adamı vs.

Mısır bugün zalim ve onların yalaka tayfasının işgali altında yeni bir zulmün kapısını açmıştır. Bu çıkar tayfasına katılan ülkelerin ahmak taşörenleri (Darbe taraftarları) başlarına gelecek felaketi görmeden sokakları doldururlar. Mısır da ki darbe sözcüsü sağına, soluna topladığı yalakalarla halkın kurtuluşunun kendilerinin yaptıkları bu darbelerde olduğunu utanmadan dünya ya açıklıyor. Biz bu filmleri defalarca ülkelerimizde görmüş, zulümlerine maruz kalmış, sömürülerine şahit olmuştuk. Bu Allah tan korkmazlar İslam ülkelerinin başına çöreklenmiş leş yiyen akbabalardır. Bu generaller ve etrafındaki yalaka sürüsü Mısır halkının temsilcileri değil Firavunun günümüze yansıyan uzantılarıdır. Bu darbeye darbe diyemeyenler ise Firavun aşkıyla yanıp tutuşanlardır. Bu zalimler (Mısır, Suriye vs.) İsrail’ in karşısında hep kuzu olmuşlar, topraklarının işgalini görmemişler. Kendi halklarına karşı canavar olan bu asker bozuntuları dünya da ki gelişmelerden utanç duymamışlardır. Küçücük İsrail karşısında neden hep kaybettiklerini hiç sorgulamamışlardır. Başkalarının yanlışını görmüş, kendi hatasını, hatta ihanetin hiç sorgulamamışlardır.

İnsan hak ve hürriyetinden mahrum olan, yıllardır diktatörlerin zulmü altında kişilik ve kimliğini kaybetmiş Mısır halkı kendi iradesiyle meseleleri çözmeyi yine zalimlere havale etmiştir. Kişiliksiz topluluklarda “Ordu göreve” çığırtkanı çok olur. ABD ve AB Devletlerinden, bunun adı darbedir demeyişleri çok düşündürücüdür. Bu ülkeler için esas olan demokrasi değil, çıkarlarının devamıdır. Bilhassa İslam Ülkelerinde oynanan oyunlarda baş aktör olmuşlardır.

Ortadoğu da dernek seçimlerine bile sessiz kalmayan İsrail bu darbecilere sessiz kalışı akıl sahibi insanlara gerekli mesajı veriyor. Hatta bu darbeden en çok mutlu olacak devlet İsrail’dir. Mısır firavunlarının ilk işleri de Mısır’ın Gazze ye giriş yapılan kapıyı kapatmak oldu. Bu darbeden en kârlı çıkan ülke yine İsrail, kaybedeni Mısır, ne hikmetse kahramanı Mısırlı darbeciler olacak. Zihnen geri kalmış Ülkelerde diktatörler kaybedilen savaşlardan sonra hep kahraman olurlar. Gerçek kahramanlar halkın hür iradesiyle seçilen liderlerdir. Mısır’ın kahramanı Mursi’dir. Çünkü halkının büyük çoğunluğunun güvenini kazanarak seçilmiştir.

Yazıklar olsun darbecilere alkış tutan zavallılara, sivil idareyi askere teslim edenlere. Orduyu göreve çağırmak ancak kişiliksiz, şahsiyetsiz aydınların etkili ve yetkili yerlerde bulunmasıyla mümkündür. Hür iradeyle seçilmişlerin görevine silahla son verenlerin insanlık onuru taşıdıkları söylenemez.

Ey! Mısırlı Müslüman kardeşim, bu çağdaş Firavunlar karşı imanının gereğini yerine getir ve diren. Şartlar gösterdi ki sana demokrasi havarilerinden de bir fayda yoktur. Mümin kardeşim diren, Allah yardımcındır.

Temmuz 2013 Maasmechelen-Belçika