ile

 

İletişim:  mail@aktueldergi.de

 

Bakan Armin Laschet: „Almanya´ya Bağlılık Artıyor“
Pazartesi, 29 Mart 2010 19:20

 Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi´nin 10. Almanya´da Yaşayan Türklerin Yaşam Koşulları Anketi Yayınlandı.

Nesiller, Aile; Kadın ve Uyum Bakanlığı bildiriyor:
 
Almanya´da yaşayan Türklerin çoğunluğu kendilerini Almanya´da evinde hissediyor ve geri dönmeyi düşünmüyor. Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi´nin bugün (29.03.2010) Düsseldorf´ta Uyum Bakanı Armin Laschet tarafından kamuoyuna tanıtılan „10. Almanya´da Yaşayan Türklerin Yaşam Koşulları Anketi“ bunu gösteriyor. Laschet, Federal Almanya başbakanının Türkiye ziyareti ile bağlantılı olarak “Türkiye kökenlilerin yüzde 60´ı Almanya´da kalmak istediğini bildirirken, bu insanların nereye ait olduklarını tartışmak gerçeklere aykırıdır Bu ülkede yaşıyorlar ve bu ülkenin parçasılar“ dedi. Almanya´nın ebeveynlerinin kökenlerinden bağımsız olarak herkese eğitim yoluyla yükselme olanağı sunulan bir ülke olması gerektiğini söyleyen Laschet, bunun koşulunun iyi Almanca bilmek olduğunu belirterek „Bunun için hep birlikte çalışmalıyız“ diye konuştu.
 
Almanya´ya bağlılık son yıllarda düzenli olarak artış gösteriyor. Ankete katılanların üçte biri her iki ülkeye de bağlılık duyuyorlar. Lachet „Buy a Türk ya da Alman olmak şeklinde belirgin bir konumlanmayı güçleştiriyor ve Almanya´ya bağlılık hislerinin köken kültürden kopma anlamına gelmediğini gösteriyor“ dedi.
 
Türkiye kökenlilerin çoğunluğu karma bir kimlik taşıyor. Bundan bağımsız olarak bu karma kimlik, yani kültürel kökenler korunarak yeni vatana yönelim, anket sonuçlarına göre –eğitim ve iş piyasasına katılım ölçeğinde- uyum önünde engel teşkil etmiyor.
 
Araştırma neticeleri şunu da gösteriyor ki, Almanya ile kendini kimliklendirme uyumun başarısına dair uygun bir ölçek teşkil etmemektedir. Bunun nedeni sosyal uyuma ilişkin başarıyla tamamlanan süreçlerin zorunlu olarak köken ülkeyi veya açıkça bir Alman kimliğini vurgulamayı gerektirmemesi. 
 
Her yıl farklı bir konuya odaklanan değişken bölümünde, bu yılkı anketler, kültür ve ilgililer üzerinde etkileri ile Kuzey Ren Vestfalya´daki Türkiye kökenlilerin alışkanlık ve ihtiyaçları konuları incelendi. Bakan Laschet „Kültür toplumsal yaşamda merkezi bir rol oynamaktadır ve uyum konusunda başlıca rollerden birine sahiptir, Çünkü kültür insanların yakınlaştırır, „diğeri“ne dair merak uyandırır ve tanınmak istenmeyi sağlar“ dedi.
 
Anket sonuçlarına göre Türkiye kökenliler arasında kültürel etkinliklere talep görece yüksek, bununla birlikte Türk kültürüne dair etkinlikler Alman kültürel aktivitelerinden daha fazla ilgi görüyor. Ankete katılanların yaklaşık beşte biri Türk kültürel etkinliklerine yüksek ilgi gösterirken, üçte biri orta düzeyde vw yüzde 42´si düşük düzeyde ilgi duyuyor.
 
Alman kültürel etkinliklerine yüzde 9´luk kesim yüksek ilgi gösterirken, katılımcıların dörtte biri orta düzeyde % 61´i ise az ilgi gösteriyor. Göze çarpan ilginç bir sonuç ise her ikisinin birbiriyle rekabet içinde olmayışı: Alman ve Türk kültürel etkinliklerine ilgi büyük ölçüde kesişiyor. Alman kültürel etkinliklerine ilgi duyanların % 95´i Türk kültürel etkinliklerine de ilgi duyuyor. Özellikle Alman kültürel etkinliklerine ilgi gösterenler özellikle eğitim, yaş ve cinsiyetlerine göre farklılaşıyor.
 
„Bu sonuçlar Kuzey Ren Vestfalya´da gerçekten bir kültürel kaynaşma ve karşılıklı zenginleşmenin mümkün olabileceğini göstermektedir“ diyen Bakan Laschet, göçmenlerin kültürel yaşama bu ölçekte dahil oluşunun tutarlı biçimde sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Bakan ayrıca araştırmanın Avrupa Kültür Başkenti RUHR.2010 programının interkültürel yaklaşımı ve Ruhr Havzası´nın göç tarihine vurgusuyle doğru bir yerde durduğunu gösterdiğini belirtti.
 
Özellikle yeni nesillerden gençler ve ankete katılanlardan yüksek eğitim seviyesine sahip olanlar, Türk kültürel etkinliklerine ilgi duyuyorlar ve daha fazla imkan olması yönünde temenni belirtiyorlar. „Bu beni şaşırtmadı“ diyen Bakan Laschet „Eğer biri burada doğmuşsa ve bir başka kültürü de içinde taşıyorsa, o kişi arayışa çıkar ve bu kültürü de daha yakından tanımak ve yaşamak ister“
 
Cinsiyetler arasında karşılaştırma yapıldığı takdirde kadınlar kültürel olanaklara dair daha farklı bir davranış biçimi gösteriyorlar ve Alman kültürel etkinliklerini erkeklere nazaran daha fazla takip ediyorlar. Bunun yanı sıra daha kısa süredir Almanya´da bulunan yüksek eğitim seviyesinden kadınlar daha uzun süre bulunanlara nazaran daha fazla Alman kültürel etkinliklerine katılmayı tercih ediyorlar. 
 
Bakan Laschet „Bu kültürü bir köprü olarak kullanabilmemiz için büyük bir fırsat. Özellikle Almanya´yı yeni tanımak isteyenler için kültür üzerindeki köprüden gidilebilir“ dedi
 
Türkiye ve Uyum Araştırmaları (TAM) Vakfı´nın Uyum Bakanlığı adına gerçekleştirdiği yıllık „Almanya´da Yaşayan Türklerin Yaşam Koşulları Anketi“ 1999´dan beri uyumun ulaştığı noktayı ve bu konudaki gelişmeleri temel yaşam alanlarında inceleyerek, Türkiye kökenlilerin kimlik gelişimine dair göstergeleri derliyor. Araştırma ankete katılan temsili nitelikteki bin kişinin bakış açısından uyum başarılarının kaydedildiğini, nerelerde eksiklikler bulunduğunu ve grup içerisinde kangi kurgu ve kanaatleri hakim olduğunu göstermeyi hedeliyor.
 
Onuncu „Almanya´da Yaşayan Türk Kökenlilerin Yaşam Koşulları Anketi“nin tamamını Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi´nin internet sitesi http://www.zft-online.de veya www.mgffi.nrw.de adreslerinden indirebilirsiniz.