ile

 

İletişim:  mail@aktueldergi.de

 

Almanya’daki bir Türk’e Avrupa Sağlık Ödülü
Perşembe, 29 Ekim 2015 16:48

 

Ramazan Salman’ın MiMi’si en iyi Avrupa sağlık projesi olarak ödüllendirildi.

 

Etno-Tıp Merkezi’nin (Ethno-Medizinischen Zentrums e.V.) “Avrupa’daki Göçmenler için Göçmenlerle Sağlık (MiMi) projesi” Gastein Avrupa Sağlık Forumu  (EHFG) tarafından ünlü Avrupa sağlık ödülü olan “European Health Award” ile ödüllendirilmiştir. Bu ödül ilk defa bir Türk’e verilmiştir. MiMi, çok dilli sağlık rehberleri ile sağlık sistemi hakkında bilgilendiriyor ve sağlıklı yaşam, entegrasyon ve katılımı teşvik ediyor. Güncel mülteci durumu göz önünde bulundurulduğunda, MiMi’nin kültürlerarası yaklaşımı özel bir önem taşıyor.

Üst düzey Avrupa Komisyonu ve Federal Avusturya Sağlık, Bilim ve Sağlık Ekonomisi Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir jüri, Gastein Avrupa Sağlık Forumu (Avusturya) vesilesiyle 2 Ekim 2015’de MiMi-Projesini geliştiren Ramazan Salman’a, 10.000 Euro değerindeki Avrupa Sağlık Ödülünü verdi. Gastein Uluslararası Forum (IFG) Başkanı Prof. Dr. Helmut Brand: “Ödül ile, kalıcı ve inovatif konseptlerin geliştirilmesi ile uğraşan ve sağlık statüsündeki eşitsizlikler, sağlık ve önleyici hizmetlere erişim ve tedavi imkanlarının iyileştirilmesi ile ilgili güncel zorlukları üstlenen girişimler teşvik edilir.”

Jüri, projenin şu ana kadarki girişimlerinden etkilendi: Almanya ve Avusturya’da yaşayan 90.000’den fazla göçmene ulaşılmış, 500.000’den fazla sağlık broşürü dağıtılmış, 2.000’den fazla çok dilli sağlık rehberi eğitilmiş ve 8.000’den fazla sağlık etkinliği düzenlenmiştir. Jürinin görüşüne göre, 61 farklı yerde ortakları bulunan Hannover’li Etno Tıp Merkezi, sınır ötesi çalışmalarıyla kamu sağlığı ve Avrupa’daki sağlığın iyileştirilmesine katkıda bulunuyor. MiMi-Projesinin uluslararası ortağı, MiMi ile Avusturya’nın birçok eyaletinde faaliyet gösteren Viyana Halk Yardımı (Volkshilfe Wien) kuruluşudur.

Merkezin müdürü Ramazan Salman: “MiMi-Rehberleri, sağlık sisteminde entegrasyon ve fırsat eşitliği konularına katkıda bulunan vatandaşlık görevleri çerçevesinde angaje olan göçmenlerdir. Rehberler, Avrupa’daki mülteci krizi ile mücadele konusunda da yardımcı olmaktadırlar. Rehberler gittikçe artan oranda mülteci konutlarına gidiyor, oralarda etkinlikler düzenliyor ve danışmanlık çerçevesinde tavsiyelerde bulunuyor ve ilk tıbbi bakım sırasında tercüme desteği veriyorlar.”

Etno-Tıp Merkezi’ne sağlık sisteminin birçok aktörü yardım ediyor; örneğin Aşağı Saksonya, Bavyera, Schleswig-Holstein, Hessen, Hamburg eyaletleri hükümetleri, Avusturya Avrupa, Entegrasyon ve Dışişleri Bakanlığı, Alman Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği ve sağlık, emeklilik sigortası, hastalık sigortası ile ilgili kurumlar ve vakıflar. Ayrıca resmi sağlık kurumları, entegrasyon hizmeti kurumları, hayır işleri birlikleri, üniversite ve göçmen organizasyonları katkıda bulunmaktadır.

MiMi’nin başarısı özel konseptine dayanmaktadır: Etno-Tıp Merkezi bir taraftan, başta Almanya ve Avusturya olmak üzere, Avrupa’nın 61 farklı yerinde kültürlerarası sağlık rehberleri eğitmektedir. Rehberler göçmen topluluklarında ilgili anadillerde sağlık kampanyaları düzenlemektedirler. Merkez öbür yandan farklı konularda, örneğin Arapça, Türkçe ve Rusça gibi dillerde kapsamlı bilgi broşürleri, eğitimler, sağlık danışmanlığı ve sağlık alanı tercümanları sağlamaktadır. Şu sıralarda ülkelere özgü sağlık sistemi, diyabet, aşı ve anne sağlığı konularında bilgilendirme ön planda tutulmaktadır.

Gelecekte MiMi’nin bu konsepti diğer ülkelerde de uygulanacaktır. Etno-Tıp Merkezi’ne bugüne kadar Çin, Kanada, Malezya, Belçika ve Hollanda’nın ilgi duyduğuna dair bilgiler iletilmiştir. Ramazan Salman, ileride Türkiye’de de özellikle bağımlığın önlenmesi, diyabet, anne sağlığı ve hepatit konularında sağlık projeleri gerçekleştirmek istiyor.