ile

 

İletişim:  mail@aktueldergi.de

 

2O KASIM DÜNYA FELSEFE GÜNÜ KUTLAMA MESAJI
Perşembe, 20 Kasım 2014 11:54

 Seviyorum, peşinden koşuyorum, arıyorum anlamına gelen phileo ve bilgi, bilgelik anlamına gelen sophia sözcüklerinden türeyen terimin işaret ettiği entelektüel faaliyet ve disiplin olan felsefe, bilgelik sevgisi ya da hikmet arayışı anlamına gelir. Başlangıçtaki bu özgün anlama göre, her türden bilimsel araştırmacıya filozof adı verilmiştir.

Nurullah AYDIN

Felsefe; varlık ve düşünmeyi oluşturan ilkeler, gerçeklik ve nedenselliğin araştırılmasıdır.

Ortaya atılmış soruların cevaplarının aranması anlamına gelir.

Felsefe; bir tür kritik, yaratıcı düşünmedir.

 

Felsefenin eğildiği konular; Metafizik, Epistemoloji, Ahlak, Politika, Estetiktir.

 

İnsanlığın karşı karşıya olduğu problemler kadar, ülkemizin kendine özgü problemleri de, olaylara felsefenin ışığında da bakabilmeyi gerekli kılmaktadır.

 

Savaşların ve çatışmaların bitmek bilmediği, savaş tacirlerinin her türlü yolu ve yöntemi kullanmaktan çekinmedikleri günümüz dünyasında barış, özgürlük, insan hakları, insanın onuru ve değerlerin savunulmasında felsefenin temellendiriciliği ve aydınlatıcılığı büyük önem taşımaktadır.

 

Yaşadığımız dünyayı daha iyi, daha insancıl bir dünyaya dönüştürmede ve uygarlık maskesiyle gizlenmeye çalışılan modern barbarlıklara başkaldırmada felsefenin işlevi yaşamsal bir önemdedir.

 

Doğmalardan, saplantılardan, sömürüden, istismardan, ayrımcılıktan zulümden baskılardan arınmış bir Türkiye ve dünya için aydınlanmış insanlara büyük sorumluluk düşmektedir.

 

Felsefe günü Kutlu olsun.